top of page
pic_4.png

- כמה מילים על חטיבת גולני -

חטיבת גולני הוקמה ב-1948 ובעת מלחמת השחרור הופקדה על הלחימה בגזרות הצפוניות - בגליל ובעמקים. בתחילה היה לחטיבה דימוי נחשל משום שקלטה אל בין שורותיה בעיקר עולים חדשים מארצות המזרח, אולם במשך הזמן רכשה את תהילתה בשורה של קרבות ומבצעים נועזים.

ב״ששת הימים״ היוותה חטיבת גולני ציר מרכזי בכיבוש רמת הגולן. התפרסמה בלחימתה העיקשת, בעיקר בפריצה אל מוצבי הסורים ב״תל עזזיאת״ ו״תל פאחר״.

 

עם אלכס וצביקה ז״ל המתגייסים בעם
גאוות יחידה והזדהות ללא סייג
ברמת הגולן עם תום הקרבות
האנדרטה ליד ״קשת״, על ציר הנפט
יענקל׳ה לקח דוגמא והצטרף לגולני
לוגו-2.png
pic_4.png
letter.png

- מכתב מהמפקד -

bottom of page